Kraftkvinnorna jämställdhetsmärker i Almedalen i år igen

Förra året var det 115 energirelaterade seminarier i Almedalen varav sju hade endast män i sina paneler. 46 procent av seminarierna fick Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning eftersom de uppfyllde kriterierna 40-60 procent jämställdhet.

”Förra året var det för få av energiseminarierna i Almedalen som fick vår jämställdhetsmärkning. I år hoppas vi därför att fler arrangörer har tänkt på att skapa jämställda paneler och seminarier”, säger Anna Elmfelt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna

Även i år kommer Kraftkvinnorna att vara på plats i Almedalen. På onsdagen har organisationen sitt eget Almedalen-mingel som vinnaren av Årets Kraftkvinna alltid står värd för. I år är det Saira Alladin från Sweco. Kraftkvinnorna kommer också att öppna nomineringen till Årets Kraftkvinna 2019 i Almedalen så håll utkik i sociala medier.

36 procent av energiseminarierna i Almedalen får Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning

När Kraftkvinnorna granskar Almedalens energiseminarier visar det sig att inte ens hälften uppnår en jämställdhet på 40-60 procent.

Av de 129 seminarier som omfattats av årets granskning är 46 stycken jämställda. Arrangörerna av dessa seminarier kontaktas denna vecka av Kraftkvinnorna och får tillgång till vår jämställdhetsmärkning.

”Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Under förra årets granskning var 46 procent jämställda och i år är det endast 36 procent. Vi hade ju gärna sett att åtminstone hälften av de energirelaterade seminarierna i Almedalen hade fått vår jämställdhetsmärkning. Vi vill uppmana arrangörer som inte har fått vår jämställdhetsmärkning att konsultera Kraftkvinnorna så hjälper vi till att göra energiscenen under Almedalen mer jämställd! säger Anna Elmfeldt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna.

Kraftkvinnornas granskning omfattar alla seminarier inom området energi. De arrangemang som har tre eller färre deltagare har undantagits och ingår således inte i resultatet. De arrangörer som efter granskningen gör förändringar bland sina medverkande på scen som medför att arrangemanget blir jämställt, är välkomna att höra av sig till Kraftkvinnorna och få en märkning i efterhand.

”Vi i Kraftkvinnorna arbetar för att lyfta fram kvinnliga förebilder i energisektorn, och ett viktigt syfte med granskningen har varit att utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare. Vi hoppas att vi förmått några arrangörer att tänka till en extra gång kring sina medverkande”, säger Anna-Carin Windahl, vice styrelseordförande.

Nedan finns listan över samtliga energiseminarier som fått vår jämställdhetsmärkning.

ArrangörRubrik
Dagens industri; FortumFramtidens energiföretag – lönsamhet, hållbarhet och teknologisk utveckling
Dagens industri; SwecoEnergiplanering av nya stadsdelar för att nå klimatmålen – hur gör vi här och vad händer globalt?
Ekobanken; SolkompanietKlimatpositiv – hur då?
Ekobanken; SVN Sweden; ZeroMission; U&WeKampen om biomassan – värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används
Elbilsalliansen Nissan ReanaultKan elbilar bidra till att lösa kapacitetsbrist i elnätet?
EllevioSå effektsäkrar vi våra växande storstäder
Energieffektiviseringsföretagen; Svensk Ventilation; InstallatörsföretagenEffektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?
Energieffektiviseringsföretagen; Svensk Ventilation; InstallatörsföretagenStyrmedel för energieffektivisering – hur vill våra politiker skapa mer verkstad?
Energiföretagen SverigeSå kan kraftvärmen lösa elbristen i våra storstäder
Energiföretagen SverigeKunden – det nya energibolaget?
Energigas Sverige; Energiföretagen Sverige; Avfall Sverige; Svenskt VattenÄr brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?
EnergimyndighetenNu samskapar vi framtidens förnybara elsystem
EnergimyndighetenHur kan Gotland som energipilot inspirera Sverige, EU och världen?
EnergimyndighetenSvensk innovation visar vägen i klimatomställningen
Expressen; SCAFrån träd till vardagsrum. Fossilfritt samhälle genom skog och cirkulära samarbeten.
Forum för smarta elnät; Sustainable Innovation; Power CircleHur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?
Gröna BilisterHög tid att miljö- och energideklarera fordon
Gullers Grupp; IVL Svenska Miljöinstitutet; ÖstersjödagarnaSjöfart – ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna
KTHs EnergiplattformForskning för framtidens hållbara energisystem?
Microsoft ABEnergiomställning och ett framtida fossilfritt Sverige – dröm eller verklighet?
NaturskyddsföreningenSå kan fossila bränslen förbjudas
NaturskyddsföreningenKampen om den gröna molekylen
Naturskyddsföreningen; EllevioDet framtida förnybara elsystemet
Naturskyddsföreningen; WWFVad krävs av regeringens klimathandlingsplan?
Power Circle; Bil Sweden AB; MRFElbilar och laddinfrastruktur – nya krav på tjänster och elnät
RISE Research Institutes of SwedenEnergiöverenskommelsen – från tanke till verkstad med stöd från forskning och innovation
SkanskaHur ska elförsörjningen säkras för att klara utbyggnaden av Sverige?
SPBI Reduktionsplikten – blev det som politiker och branschen tänkt sig?
SPBIHur ser drivmedelsbranschens framtida roll ut? Möjligheter, utmaningar och ansvar
St1Från ord till handling. Kan vi samtidigt både minska utsläppen och betala av på CO2 skulden?
Sustainable InnovationSolceller och batterier – Sveriges viktigaste kristillgång?
Sustainable Innovation; Riksbyggen; HBV; White ArkitekterHur kan den nedkylda bostadsmarknaden öppna upp för hållbar renovering?
Swedegas; EnergiforskStrömavbrott – effektbrist i kraftnätet
Swedegas; Energigas SverigeSå lyfter biogasen
Swedegas; ForesInga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi
Svensk Ventilation; Installatörsföretagen; EnergieffektiviseringsföretagenKlimatsmart rekrytering – nya vägar in i installationsbranschen
Sydsvenskan; KraftringenSå bygger man Sveriges energisnålaste stadsdel
The Pathways Coalition, Scania, H&M, E.ON, Siemens Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?
Trivector ABTrafiken ökar – kommer vi klara transporternas klimatmål?
UniperEtt miljardprogram för elen – minst 100 TWh ny produktion till 2045
VattenfallKlimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera?
VattenfallBye bye coal – Europe’s energy future
VattenfallGotland tar täten – mot ett fossilfritt samhälle
VattenfallFramtiden är elektrisk – ombyggnad pågår
VattenfallTuff klimatpolitik – fungerar det för alla?
VattenfallMånga bäckar små – dags att samverka
Örebro kommun; E.ON Energilösningar AB; ÖrebroBostäder ABHus som delar energi – är det möjligt?
ÖrebroBostäder ABKan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer?

Kraftkvinnorna jämställdhetsmärker i Almedalen i år igen


Även i år kommer Kraftkvinnorna att jämställdhetsmärka alla energirelaterade seminarier i Almedalen. De som får märkningen offentliggörs i mitten av juni.

Förra året var det 115 energirelaterade seminarier i Almedalen varav sju hade endast män i sina paneler. 46 procent av seminarierna fick Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning eftersom de uppfyllde kriterierna 40-60 procent jämställdhet.

  • Förra året var det för få av energiseminarierna i Almedalen som fick vår jämställdhetsmärkning. I år hoppas vi därför att fler arrangörer har tänkt på att skapa jämställda paneler och seminarier, säger Anna Elmfelt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna

Även i år kommer Kraftkvinnorna att vara på plats i Almedalen. På onsdagen har organisationen sitt eget Almedalen-mingel som vinnaren av Årets Kraftkvinna alltid står värd för. I år är det Saira Alladin från Sweco. Kraftkvinnorna kommer också att öppna nomineringen till Årets Kraftkvinna 2019 i Almedalen så håll utkik i sociala medier.

Saira Alladin är Årets kraftkvinna 2018

 

I år var det Saira Alladin, Regionchef Power Systems Sweco Energuide, som korades till Årets kraftkvinna 2018.

Det var många branschkollegor som ville uppmärksamma jämställdheten i energibranschen och fira Årets kraftkvinna på Kulturhuset i Stockholm.  En  mycket glad Saira Alladin lyfte vikten av inkluderande ledarskap.

”Jag är väldigt glad och hedrad över priset. Det är ett kvitto på att det jag arbetar med har fått effekt både inom Sweco och i samhället. Vi har alla ett ansvar att se till att alla känner sig inkluderade”, säger Saira Alladin.

Kraftkvinnorna vill tacka alla som kom och firade!

46 procent av energiseminarierna i Almedalen får Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning

När Kraftkvinnorna granskar Almedalens energiseminarier visar det sig att inte ens hälften uppnår en jämställdhet på 40-60 procent.

Av de 115 seminarier som omfattats av granskningen är 53 stycken jämställda. Arrangörerna av dessa seminarier kontaktas denna vecka av Kraftkvinnorna och får tillgång till vår jämställdhetsmärkning.

”Vi hade ju gärna sett att åtminstone hälften av de energirelaterade seminarierna i Almedalen hade fått vår jämställdhetsmärkning, men 46 procent är ändå nära. Till nästa år får vi ytterligare försöka uppmärksamma arrangörerna på att konsultera oss eller den kompetenlista som finns öppen på vår webb när de söker medverkande till sina scener”, säger Anna Elmfeldt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna.

Kraftkvinnornas genomgång visar också att sju seminarier har 100 procent manlig dominans och ett har helt kvinnlig dominans. Kraftkvinnornas styrelse kommer att kontakta dessa seminariearrangörer och erbjuda hjälp inför nästa års seminarieplanering.

”Vi i Kraftkvinnorna arbetar för att lyfta fram kvinnliga förebilder i energisektorn, och ett viktigt syfte med granskningen har varit att utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare. Vi hoppas att vi förmått några arrangörer att tänka till en extra gång kring sina medverkande”, säger Anna-Carin Windahl, vice styrelseordförande.

Kraftkvinnornas granskning omfattar alla seminarier inom området energi. De arrangemang som har tre eller färre deltagare har undantagits och ingår således inte i resultatet. De arrangörer som efter granskningen gör förändringar bland sina medverkande på scen som medför att arrangemanget blir jämställt, är välkomna att höra av sig till Kraftkvinnorna och få en märkning i efterhand. Nedan finns listan över samtliga energiseminarier som fått vår jämställdhetsmärkning.

Arrangör Rubrik
ABB AB E-mobility: Hur laddar vi Sverige för att bli en fossilfri nation till 2030?
ABB AB Autonoma och fossilfria industrier – nyckeln till hållbar tillväxt?
Dagens industri; Rejlers Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet
Dagens industri; Skogsindustrierna Kampen om biomassan – värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används
Dagens Nyheter; Svebio Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i Sverige
E.ON Nu förnyar vi Sverige – svenska kommuners hållbarhetsresa
E.ON Näringslivets väg mot ett förnybart Sverige – föregångarna visar vägen
Ekobanken; Solkompaniet Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?
Elbilsalliansen Nissan Renault Smarta bilar, smarta nät
Ellevio Den andra elektrifieringsrevolutionen är här
Ellevio Väljer unga tjejer bort tekniska utbildningar på grund av dåligt självförtroende?
Energiföretagen Sverige Fem klimat- och energireformer till nästa regering
Energiföretagen Sverige; Avfall Sverige; Vad händer om Sveriges energiåtervinningsanläggningar slutar ta emot avfall med plast januari 2019?
Energiföretagen Sverige; Avfall Sverige; Svenskt Vatten; Energigas Sverige Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?
Energiföretagen Sverige; Business Sweden Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och tillväxt?
Energigas Sverige; Swedegas Strategin för att realisera biogasens nyttor
Energigas Sverige; Tekniska verken Linköping; GASUM Sverige Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i alltfler branscher
Energispektrum Så nollar vi utsläppen till 2045
EY Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen; Jordens Vänner; Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle?
Fortum; Dagens industri Människans plats i miljön – behövs det en ny instruktionsbok till miljöbalken?
Forum för smarta elnät Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – vem gör vad?
Gröna Städer Kan städerna bli drivande i omställningen till hållbara energisystem?
Högskolan i Borås; Västsvenska Arenan Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?
Industrin tar matchen; Energiföretagen Sverige; EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Så blir vi mer inkluderande branscher – den nakna sanningen
Installatörsföretagen; Isoleringsfirmornas Förening; Energieffektiviseringsföretagen; Svenska Kyl & Värmepumpföreningen; Svensk Ventilation Hur klarar vi klimatmålen?
Jämtkraft; Audi; Ngenic Klimatneutral sport och fritid
Klimatrådet i Jönköpings län:; Region Jönköpings län; Myresjöhus; Jönköping Energi AB; Tosito AB; Värnamo Energi AB; Swerea SWECAST AB; Husqvarna Group AB; Skanska Sverige AB; Castellum AB; Nässjö Affärsverk AB; Lantbrukarnas Riksförbund; Träcentrum; Länsförsäkringar Jönköpings län; FC-Gruppen; Friskis&Svettis Jönköping; Jönköping University; Atteviks; IKEA Jönköping; HSB Göta; GARO AB; länets 13 kommuner; Länsstyrelsen Jönköpings län; Ing 2 och Eksjö garnison; Cybercom Group Samverkan för ett hållbart samhälle – från vackra ord till konkret verkstad?
Lantbrukarnas Riksförbund Politiska lösningar för ett grönt näringsliv
LKAB Mineralriket Sverige – om metallernas kretslopp, hållbara gruvor och globala perspektiv
Miljöpartiet i EU-parlamentet; Ålands landskapsregering Förnybar energi som strategiskt maktmedel för Norden? Klimat och säkerhet i förändring.
Mistra Konsumtionens skuggplatser
Naturskyddsföreningen; 100% Förnybart Nyckeln till 100 procent förnybart – hur gör vi elsystemet mer flexibelt?
Preem; Lantmännen Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg?
Riksbyggen; Viable Cities; IQ Samhällsbyggnad; Sustainable Innovation; SABO; ÅF; White arkitekter Hållbara städer – vilka var nyckelfrågorna under Almedalsveckan?
Serendipity Challenge Hur rustar vi för en total energiomställning?
SPBI Hur ser regeringen och oppositionen på mobilitet och klimatarbete? Vilka skiljelinjer finns?
SPBI Ungdomspolitik, trender och mobilitet – hur ser den framtida klimatsmarta transportvisionen ut?
SPBI; BILSweden Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?
St1 Sverige How can a common Nordic approach to biofuels promote development and reduce our carbon emissions?
Svensk Vindenergi Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen
Svenskt Näringsliv Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt
Sveriges lantbruksuniversitet; Future Forests Vad räcker skogen till?
Swedegas Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer om– vad kan vi lära i tider av disruptiv omställning?
Swedegas; Energiforsk Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?
Swedegas; SSAB Industriell renässans – skapar den hållbarhet och konkurrenskraft i USA och i Sverige?
Sysav – en del av Öresundshuset Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion om klimatsmart energi
Utrikespolitiska institutet, Utrikespolitiska förbundet. Ett stormaktspolitiskt triangeldrama: EU-KINA-USA
Vattenfall Så blir Sverige Europas hetaste industriland
Vattenfall Elmarknaden – vem bryr sig?
Volkswagen Transportbilar; MatHem Fossilfria varutransporter i staden
Världsnaturfonden WWF Mer enfald än mångfald i skogen?
Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?
Vätgas Sverige; Energigas Sverige; Impact Coatings; Mariestads kommun; myFC; Nilsson Energy; Oazer; PowerCell Sweden; Sandvikens kommun; Siemens Kreativa energisystem som katalysator för lokal utveckling
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award Samverkan vid produktion – outnyttjad potential

Ladda ned listan som PDF

Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning

– så fungerar den!

Under årets Almedalsvecka riktar Kraftkvinnorna ljuset mot de arrangörer som lyckas anordna energiseminarier med jämställda paneler. De som uppnår kriterierna för ett jämställt arrangemang får möjlighet att använda vår märkning. Så här går vi till väga i vår granskning.

Kraftkvinnornas uppgift är att arbeta för ökad jämställdhet i energisektorn. Ett av våra viktigaste verktyg är att synliggöra alla de kvinnor som faktiskt finns i energibranschen och utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare. Därför har vi valt att under årets politikervecka i Almedalen granska alla arrangemang med koppling till energifrågor. De arrangemang som lyckats nå en könsfördelning om åtminstone 40/60 anser vi är jämställda.

Så går granskningen till:

  • Under vecka 24 granskar vi samtliga seminarier som handlar om energifrågor och som ligger registrerade i det officiella Almedalsprogrammet på: http://program.almedalsveckan.info/.
    Vi går igenom könsfördelningen bland deltagarna. Vi exkluderar seminarier med 3 deltagare eller färre.
  • Under vecka 25 kontaktar vi de arrangörer som enligt vår granskning har jämställda seminarier. De får tillgång till vår märkning, som de har möjlighet att använda i sin kommunikation och marknadsföring. Vi publicerar vidare listan med jämställda seminarier här på vår webb och sprider information i sociala kanaler.
  • Det går bra att få sitt arrangemang med på listan även efter vecka 24 om ändringar sker, men det kräver att arrangören ifråga kontaktar oss. Vi har ingen bevakning av förändringar i det officiella Almedalsprogrammet.
  • Vi bistår givetvis de arrangörer som önskar hitta fler kraftkvinnor till sina arrangemang. Vi har dels vår öppna lista på https://www.kraftkvinnorna.se/members/, men det går även bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Kraftkvinnorna jämställdhetsgranskar energibranschen i Almedalen

Nätverket Kraftkvinnorna kommer i år att granska jämställdheten i alla energirelaterade seminarier i Almedalen. De seminarier vars medverkande uppnår en könsbalans om minst 40/60 får möjlighet att använda Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Syftet är att få branschen att prioritera frågan och att skynda på jämställdheten i branschen.

”Vi ser det som en möjlighet att faktiskt påverka arrangörerna att tänka jämställt från början. Vi hoppas naturligtvis att så många arrangörer som möjligt inom sektorn ska få vår märkning”, säger Anna Elmfeldt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna.

Alla seminarier och arrangemang som är energirelaterade och uppfyller en könsbalans på minst 40/60 kommer att listas, lyftas fram och få möjlighet att använda märkningen. Det är Kraftkvinnorna själva som kommer att gå igenom Almedalsprogrammets energirelaterade arrangemang. De företag som lyckas, belönas med en särskild märkning som kan användas vid arrangemanget eller i kommunikationen inför, under och efter Almedalen. Listan över de arrangemang som fått märkningen kommer också att publiceras på Kraftkvinnornas hemsida och kommuniceras ut i nätverkets olika kanaler.

Med jämställdhetsmärkningen vill Kraftkvinnorna uppmärksamma arrangörerna i energisektorn på att det finns lika många kvinnliga som manliga experter, talare, moderatorer och paneldeltagare och att jämställda seminarier därför borde vara en självklarhet.

”Vi tror att synlighet är en viktig strategi för att öka jämställdheten. Ju fler kvinnor vi synliggör, desto fler kommer att vilja arbeta i vår spännande bransch. Och desto lättare blir det framåt för alla aktörer att hitta rätt kompetens”, säger Anna Elmfeldt.

Varje år genomför Kraftkvinnorna ett arrangemang i Almedalen som lyfter frågan om jämställdhet i energisektorn. Tidigare år har nätverket satsat på seminarier och i fjol var satsningen ”Bastuklubben – powered by Kraftkvinnorna”: möten och samtal i en faktisk bastu som spelades in och blev poddavsnitt. Podden lever vidare, och kan laddas ned här.

Varje år den 25 oktober delar Kraftkvinnorna också ut priset ”Årets Kraftkvinna”. 2017 tilldelades Pia Brantgärde-Linder på ABB priset. Under Almedalsveckan öppnar, som vanligt, nomineringarna inför Årets Kraftkvinna 2018.

 

För mer information, frågor eller intervjuförfrågningar, kontakta:

Anna-Carin Windahl på 073-532 10 96 eller Viktoria Raft på 073-982 88 66

 

Kraftkvinnorna är en organisation vars syfte är att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Vi har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupp och styrelser i energisektorns bolag och organisationer.

Missa inte Kraftkvinnornas årsmöte 15 mars

Kallelse till årsmöte Kraftkvinnorna

Det är äntligen dags för Kraftkvinnornas första årsmöte. Missa inte tillfället att träffa andra Kraftkvinnor och vara med och påverka och besluta om vårt fortsatta arbete! Du anmäler dig enklast via Kraftkvinnornas Facebookgrupp. Varmt välkomna!

Datum: 2017-03-15
Tid: 08.00-10.30 (frukost finns från 07.30)
Plats: IVA, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

Dagordning Årsmöte
§ 1  Mötets öppnande
§ 2  Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3  Val av mötesordförande
§ 4  Val av mötessekreterare
§ 5 Val av två personer att justera protokollet
§ 6  Prövning av om mötet blivit behörigt sammankallat
§ 7  Godkännande av dagordning
§ 8  Bildande av föreningen Kraftkvinnorna
§ 9  Framläggande av föreningens årsberättelse
§ 10  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
§ 11  Föreningsrevisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
§ 12  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
§ 14 Val av ledamöter till styrelsen samt val av styrelsens ordförande
§ 15 Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
§ 17 Val av föreningsrevisor
§ 18 Val av valnämnd bestående av tre ledamöter
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
§ 21 Mötets avslutande