Kraftkvinnorna jämställdhetsgranskar energibranschen i Almedalen

Nätverket Kraftkvinnorna kommer i år att granska jämställdheten i alla energirelaterade seminarier i Almedalen. De seminarier vars medverkande uppnår en könsbalans om minst 40/60 får möjlighet att använda Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning. Syftet är att få branschen att prioritera frågan och att skynda på jämställdheten i branschen.

”Vi ser det som en möjlighet att faktiskt påverka arrangörerna att tänka jämställt från början. Vi hoppas naturligtvis att så många arrangörer som möjligt inom sektorn ska få vår märkning”, säger Anna Elmfeldt, styrelseordförande i Kraftkvinnorna.

Alla seminarier och arrangemang som är energirelaterade och uppfyller en könsbalans på minst 40/60 kommer att listas, lyftas fram och få möjlighet att använda märkningen. Det är Kraftkvinnorna själva som kommer att gå igenom Almedalsprogrammets energirelaterade arrangemang. De företag som lyckas, belönas med en särskild märkning som kan användas vid arrangemanget eller i kommunikationen inför, under och efter Almedalen. Listan över de arrangemang som fått märkningen kommer också att publiceras på Kraftkvinnornas hemsida och kommuniceras ut i nätverkets olika kanaler.

Med jämställdhetsmärkningen vill Kraftkvinnorna uppmärksamma arrangörerna i energisektorn på att det finns lika många kvinnliga som manliga experter, talare, moderatorer och paneldeltagare och att jämställda seminarier därför borde vara en självklarhet.

”Vi tror att synlighet är en viktig strategi för att öka jämställdheten. Ju fler kvinnor vi synliggör, desto fler kommer att vilja arbeta i vår spännande bransch. Och desto lättare blir det framåt för alla aktörer att hitta rätt kompetens”, säger Anna Elmfeldt.

Varje år genomför Kraftkvinnorna ett arrangemang i Almedalen som lyfter frågan om jämställdhet i energisektorn. Tidigare år har nätverket satsat på seminarier och i fjol var satsningen ”Bastuklubben – powered by Kraftkvinnorna”: möten och samtal i en faktisk bastu som spelades in och blev poddavsnitt. Podden lever vidare, och kan laddas ned här.

Varje år den 25 oktober delar Kraftkvinnorna också ut priset ”Årets Kraftkvinna”. 2017 tilldelades Pia Brantgärde-Linder på ABB priset. Under Almedalsveckan öppnar, som vanligt, nomineringarna inför Årets Kraftkvinna 2018.

 

För mer information, frågor eller intervjuförfrågningar, kontakta:

Anna-Carin Windahl på 073-532 10 96 eller Viktoria Raft på 073-982 88 66

 

Kraftkvinnorna är en organisation vars syfte är att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Vi har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupp och styrelser i energisektorns bolag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *