Stöd i jämställdhetsarbete

Jämställdhetsmärkning av seminarier

Kraftkvinnornas uppgift är att arbeta för ökad jämställdhet i energisektorn. Ett av våra viktigaste verktyg är att synliggöra alla de kvinnor som faktiskt finns i energibranschen och utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare. Därför erbjuder vi jämställdhetsmärkning av seminarier och event.

För mer information – kontakta Kraftkvinnorna på info@kraftkvinnorna.se eller någon i Kraftkvinnornas styrelse.

Om ni får Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning har ni möjlighet att använda märkningen som ni önskar, exempelvis i ppt-presentationer, digitalt, som trycksak eller bara att moderatorn för seminariet ifråga nämner den.

Företagsguide i jämställdhetsarbete

Kraftkvinnorna har tagit fram en guide till arbetet med jämställdhet. Guiden togs fram genom att nätverket delade erfarenheter och kunskap inom jämställdsarbete med varandra i ett antal workshops som hölls 2020. Dessa workshops har dokumenterats och utgör råden i detta dokument. Guiden är inte heltäckande men bidrar input till energibranschens jämställdhetsarbete.