Stöd i jämställdhetsarbetet

Kraftkvinnorna har tagit fram en guide till arbetet med jämställdhet. Guiden togs fram genom att nätverket delade erfarenheter och kunskap inom jämställdsarbete med varandra i ett antal workshops som hölls 2020. Dessa workshops har dokumenterats och utgör råden i detta dokument. Guiden är inte heltäckande men bidrar input till energibranschens jämställdhetsarbete.