Stöd i jämställdhetsarbetet

Kraftkvinnorna har tagit fram en jämställdhetsundersökning för energibranschen. Undersökningen granskar 268 bolag i energibranschen i Sverige med hjälp av officiellt publicerad data och statistik. Totalt sett har 19 energibolag kvalat in på “Gröna Listan”. Läs rapporten i sin helhet här:

Kraftkvinnorna har tagit fram en guide till arbetet med jämställdhet. Guiden togs fram genom att nätverket delade erfarenheter och kunskap inom jämställdsarbete med varandra i ett antal workshops som hölls 2020. Dessa workshops har dokumenterats och utgör råden i detta dokument. Guiden är inte heltäckande men bidrar input till energibranschens jämställdhetsarbete.