Det här tycker vi

 

  • Det har visat sig att det behövs kvinnliga förebilder för att locka fler kvinnor till energisektorn, och därför vill vi synliggöra alla de kompetenta kvinnor som redan finns i vår bransch. Vi ser att kvinnor får toppositioner inom energibranschen, men fortfarande finns en betydande majoritet av män.

 

  • Det finns stora och spännande möjligheter inom energibranschen, eftersom den står inför betydande utmaningar och förändringar på flera områden. Mångfald i arbetsgrupper, ledningsgrupper och styrelserum ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och lyckas.

 

  • Energibranschen behöver attrahera mer kompetens från andra branscher som vill och kan göra nytta hos oss. Därför behöver den bli mer attraktiv för en bredare målgrupp.