Om Kraftkvinnorna

Det har visat sig att det behövs kvinnliga förebilder för att locka fler kvinnor till energisektorn, och därför vill vi synliggöra alla de kompetenta kvinnor som redan finns i vår bransch. Vi ser att kvinnor får toppositioner inom energibranschen, men fortfarande finns en betydande majoritet av män.

Det finns stora och spännande möjligheter inom energibranschen, eftersom den står inför betydande utmaningar och förändringar på flera områden. Mångfald i arbetsgrupper, ledningsgrupper och styrelserum ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och lyckas.

Energibranschen behöver attrahera mer kompetens från andra branscher som vill och kan göra nytta hos oss. Därför behöver den bli mer attraktiv för en bredare målgrupp

KRAFTKVINNORNA är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Vi har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

För att synliggöra kvinnor i energisektorn tillgängliggöra Kraftkvinnorna en lista över kompetenta kvinnor i energibranschen, till nytta för såväl rekryterare som media, konferensarrangörer och andra som söker efter energikompetens. Listan begränsas inte till våra medlemmar, utan ska vara en inventering av kompetens i branschen. Vi riktar även ljuset mot branschens kvinnounderskott genom att driva debatt, föreläsa och uppmärksamma beslutsfattare på situationen. För att lyfta inspirerande förebilder utser vi årligen Året Kraftkvinna.

Kraftkvinnornas nätverk skapar också en plattform av möten och mingel för utbyte av idéer, kunskap, erfarenheter samt stöd i karriärutvecklingen.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Kraftkvinnorna? Ansök då om medlemskap i Kraftkvinnornas grupp på Facebook och swisha medlemsavgiften på 200 kr till 123 41 971 58.

Styrelsen

Kraftkvinnornas styrelse består av följande personer (fr. vänster): Mithra Pakdaman Kiasat, Johanna Petersson, Anna Nordling, Karin Jönsson (ordförande), Ambra Sannino (Kassör), Helena Olssén, Natalie Sial Berkman (vice ordförande).

Valberedningens ordförande: Anna-Carin Windahl

För mer information om kraftkvinnorna, ladda ner vårat informationsblad här: