Om Kraftkvinnorna

KRAFTKVINNORNA är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Vi har som uttalat mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Vi arbetar med att synliggöra kvinnor i energisektorn genom att tillgängliggöra en lista över kompetenta kvinnor i energibranschen, till nytta för såväl rekryterare som media, konferensarrangörer och andra som söker efter energikompetens. Listan begränsas inte till våra medlemmar, utan ska vara en inventering av kompetens i branschen. Vi riktar även ljuset mot branschens kvinnounderskott genom att driva debatt, föreläsa och uppmärksamma beslutsfattare på situationen. För att lyfta inspirerande förebilder utser vi årligen Året Kraftkvinna.

Kraftkvinnornas nätverk skapar också en plattform av möten och mingel för utbyte av idéer, kunskap, erfarenheter samt stöd i karriärutvecklingen.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Kraftkvinnorna? Ansök då om medlemskap i Kraftkvinnornas grupp på Facebook och swisha medlemsavgiften på 200 kr till 123 41 971 58.

Styrelsen

Från vänster, bakre raden: Lina Håkansdotter Palm, Helena Olssén, Charlotte Bergqvist, Anna Elmfeldt, Anna Nordling.
Främre raden: Anna-Carin Windahl, Viktoria Raft, Amira El-Bidawi.