Kraftkvinnornas jämställdhetsundersökning

Bakgrunden till att Kraftkvinnorna nu presenterar egna rapporter för att undersöka läget för jämställdheten i energibranschen var en diskussion som uppstod i branschen efter att olika undersökningar under senare år landat i vitt skilda slutsatser kring hur långt de svenska energibolagen kommit i frågan om jämställdhet.

Syftet med rapporterna är att bidra till diskussionen genom att sammanställa publika uppgifter från bredden av svenska energibolag med dess stora variation i företagsstorlek, ägarform och geografisk spridning. Rapportens fokus ligger på jämställdhet i
energibolagens högsta styrning i form av styrelse, styrelseordförande och VD.


I Kraftkvinnornas anda ligger att vi vill fokusera på att lyfta de goda förebilderna. Därför har vi i rapporten även skapat ett eget jämställdhetsindex baserat på de insamlade uppgifterna som ligger till grund för Kraftkvinnornas gröna lista och topplistan som kommer att uppdateras med de bäst presterande uppdragen varje år!

Här hittar ni länk till Kraftkvinnornas jämställdhetsundersökningar: