Missa inte Kraftkvinnornas årsmöte 15 mars

Kallelse till årsmöte Kraftkvinnorna

Det är äntligen dags för Kraftkvinnornas första årsmöte. Missa inte tillfället att träffa andra Kraftkvinnor och vara med och påverka och besluta om vårt fortsatta arbete! Du anmäler dig enklast via Kraftkvinnornas Facebookgrupp. Varmt välkomna!

Datum: 2017-03-15
Tid: 08.00-10.30 (frukost finns från 07.30)
Plats: IVA, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

Dagordning Årsmöte
§ 1  Mötets öppnande
§ 2  Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3  Val av mötesordförande
§ 4  Val av mötessekreterare
§ 5 Val av två personer att justera protokollet
§ 6  Prövning av om mötet blivit behörigt sammankallat
§ 7  Godkännande av dagordning
§ 8  Bildande av föreningen Kraftkvinnorna
§ 9  Framläggande av föreningens årsberättelse
§ 10  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
§ 11  Föreningsrevisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
§ 12  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
§ 14 Val av ledamöter till styrelsen samt val av styrelsens ordförande
§ 15 Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
§ 17 Val av föreningsrevisor
§ 18 Val av valnämnd bestående av tre ledamöter
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
§ 21 Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *