Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning

– så fungerar den!

Under årets Almedalsvecka riktar Kraftkvinnorna ljuset mot de arrangörer som lyckas anordna energiseminarier med jämställda paneler. De som uppnår kriterierna för ett jämställt arrangemang får möjlighet att använda vår märkning. Så här går vi till väga i vår granskning.

Kraftkvinnornas uppgift är att arbeta för ökad jämställdhet i energisektorn. Ett av våra viktigaste verktyg är att synliggöra alla de kvinnor som faktiskt finns i energibranschen och utmana föreställningen om att det är svårt att hitta kvinnliga branschföreträdare. Därför har vi valt att under årets politikervecka i Almedalen granska alla arrangemang med koppling till energifrågor. De arrangemang som lyckats nå en könsfördelning om åtminstone 40/60 anser vi är jämställda.

Så går granskningen till:

  • Under vecka 24 granskar vi samtliga seminarier som handlar om energifrågor och som ligger registrerade i det officiella Almedalsprogrammet på: http://program.almedalsveckan.info/.
    Vi går igenom könsfördelningen bland deltagarna. Vi exkluderar seminarier med 3 deltagare eller färre.
  • Under vecka 25 kontaktar vi de arrangörer som enligt vår granskning har jämställda seminarier. De får tillgång till vår märkning, som de har möjlighet att använda i sin kommunikation och marknadsföring. Vi publicerar vidare listan med jämställda seminarier här på vår webb och sprider information i sociala kanaler.
  • Det går bra att få sitt arrangemang med på listan även efter vecka 24 om ändringar sker, men det kräver att arrangören ifråga kontaktar oss. Vi har ingen bevakning av förändringar i det officiella Almedalsprogrammet.
  • Vi bistår givetvis de arrangörer som önskar hitta fler kraftkvinnor till sina arrangemang. Vi har dels vår öppna lista på https://www.kraftkvinnorna.se/members/, men det går även bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *