Listan

Godkänd
Godkänd
Strategy Manager på Vattenfall
Godkänd
Projektingenjör Sol
Godkänd
Marknadsundersökningar inom energibranschen - VD på Supportföretaget TMJ Group AB
Godkänd
Regionchef Sweco Energuide
Godkänd
Affärsutvecklingschef
Godkänd
SVP Market Development SEKAB
Godkänd
Partner, Setterwalls Advokatbyrå
Godkänd
Avdelningschef på Energimyndighetens avdelning för förnybar energi och klimat
Godkänd
Jurist ansvarig för affärsområde Energi på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Godkänd
Informationssäkerhetschef Uniper
Godkänd
VD Trinda Energy
Godkänd
Head of Communication, Modity Energy Trading AB
Godkänd
Co-founding partner och analyschef på Bodecker Partners AB
Godkänd
Project Manager @ Northvolt
Godkänd
Tillförordnad chefredaktör Tidningen Energi
Godkänd
Energikonsult, WSP
Godkänd
VD Göteborg Energi
Godkänd
Senior Vice President ABB High Voltage Products Northern Europe
Godkänd
Co Founder, Head of Projects - Svea Vind Offshore
Godkänd
Head of Public Affairs, OX2, Chairman of the board Svensk Vindenergi, Chairman of the board 100% Förnybart, Board Member Almi Invest Green Tech, member of the Swedish Energy Markets Inspectorate’s advisory council
Godkänd
VD Barsebäck Kraft
Godkänd
Finance director Uniper
Godkänd
Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen
Godkänd
Energimarknadskonsult
Godkänd
Ansvarig marknadskommunikation Stockholm Gas AB
Godkänd
Ansvarig Produktion fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige
Godkänd
Gruppchef, WSP Management - Energi
Godkänd
Generaldirektör Elsäkerhetsverket
Godkänd
Junior Professional Officer World Bank Group
Godkänd
Chef medlemsdialog och juridik, Energiföretagen Sverige
Godkänd
Senior Adviser International Affairs
Godkänd
VD, Hydro66 colocation datacenter
Godkänd
Vice President Onshore Wind, Vattenfall
Godkänd
Sektionschef Trafikverket Genomföringar Elkraft
Godkänd
Erbjudandeutvecklare/Affärsutvecklare Öresundskraft
Godkänd
Senior Political Advisor
Godkänd
Marknadsansvarig Biogas på Purac AB
Godkänd
Ansvarig tillstånds- och koncessionsprocesser
Godkänd
Regionchef, Energiföretagen Sverige
Godkänd
Director E-Mobility Nordics at Vattenfall AB
Godkänd
Education Business Manager at InnoEnergy Scandinavia
Godkänd
Godkänd
Produktspecialist/Affärsutvecklare Umeå Energi AB
Godkänd
ansvarig för fjärrvärmedistribution på E.ON Värme
Godkänd
Chef för Anläggningsförvaltning vid Vattenfall Eldistribution AB
Godkänd
Ansvarig för Operational Excellence, Management konsult
Godkänd
EHS ansvarig
Godkänd
Enhetschef Teknik & Utveckling, Hässleholm Miljö AB
Godkänd
Enhetschef Svenska Kraftnät
Godkänd
VD Stockholm Gas
Godkänd
Gruppchef Sweco Energuide, Stationsgruppen
Godkänd
Forskare och projektledare på Rise och Jönköpings Internationella Handelshögskola
Godkänd
General Counsel, Baltic Cable AB
Godkänd
Projektledare på Svenska kraftnät
Godkänd
t.f. Gruppchef Kraftledningsteknik Sweco Energuide
Godkänd
HR Manager, Save by Solar
Godkänd
Utvecklingsledare på Uniper, Sydkraft Hydropower
Godkänd
Senior Vice President Communications, Ellevio AB
Godkänd
Head of distributed energy OX2
Godkänd
Supplier Account Manager
Godkänd
COO ENERCON GmbH Sweden
Godkänd
SVP, Customers
Godkänd
Portföljförvaltare av förnybar el
Godkänd
Sektionschef Transmission & Distribution
Godkänd
VD och Koncernchef, Kraftringen Energi
Godkänd
Enhetschef Strategi och stöd, Anläggningsförvaltning Svenska Kraftnät
Godkänd
VD GreenExergy AB
Godkänd
Energipolitisk talesperson Miljöpartiet
Godkänd
Region/Sektionschef Energi Produktion & Distribution WSP
Godkänd
Grundare och VD på Harsprånget konsult AB
Godkänd
Affärsadministratör, Umeå Energi
Godkänd
Strategisk innovations- och utvecklingsledare på Mälarenergi Elnät
Godkänd
Projektledare på Energikontoret i Mälardalen
Godkänd
Enhetschef Kvalitet & Hållbarhet, Vattenfall Eldistribution AB
Godkänd
VP and Head of Energy Scandinavia
Godkänd
Business Development Manager at Swedegas AB
Godkänd
Driftledare på Nacka Energi AB
Godkänd
Gruppchef tillstånd Sweco Energy
Godkänd
Kommunikationsansvarig och konsult på Solkompaniet
Godkänd
Sr Product Developer Vattenfall Värme
Godkänd
PR-konsult Diplomat Communications
Godkänd
Strategic Account Manager (for Vattenfall) at ABB
Godkänd
Biträdande Professor Elkraftteknik LTU
Godkänd
Affärsstrateg Vattenfall Eldistribution AB
Godkänd
VD Övik Energi
Godkänd
Generaldirektör Svenska Kraftnät
Godkänd
Vice President HR Uniper Sweden
Godkänd
Tf Enhetschef Framkomlighet och planremisser Svenska kraftnät
Godkänd
VD Skånska Energi
Godkänd
Inköpschef
Godkänd
Projektingenjör/projektledare på WSP Management
Godkänd
Fossilfritt Sverige (regeringsinitiativ, SOU)
Godkänd
Affärsutvecklare Öresundskraft
Godkänd
Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
Godkänd
Strateg opinionsbildare
Godkänd
VD och grundare Bright Planet
Godkänd
Gruppchef på Energienheten
Godkänd
Energikonsult på WSP
Godkänd
Avdelningschef, Marknadsövervakning och internationella frågor vid Energimarknadsinspektionen
Godkänd
Projektledare på RISE Research Institutes of Sweden
Godkänd
Head of Operations, Fortum
Godkänd
SVP Vattenfall Distribution & VD Vattenfall Eldistribution AB
Godkänd
Chef Kund och Marknad på Vattenfall Eldistribution AB
Godkänd
Gruppchef Sweco Energy Strategies
Godkänd
Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor/Head of Competence Supply, Energiföretagen Sverige
Godkänd
Projektchef wpd Scandinavia AB
Godkänd
Energimarknadsanalytiker, Sweco
Godkänd
VD Grapevine Communications
Godkänd
Sakkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle
Godkänd
Avdelningschef Umeå Energi Elnät AB
Godkänd
VD Utellus (OX2)
Godkänd
Distributionschef - Vattenfall Heat Sweden