Fanny Törngren

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Energikonsult på WSP
Bio, Värme, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Civilingenjör