Fanny Björn

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Affärsutvecklare på Vattenfall
Bio, Värme, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Civilingenjör