Anna Elmfeldt

Ändra ditt omslagsfoto
anna_elmfeldt
Ändra ditt omslagsfoto
Head of Energy, Utilities & Resources at PwC Sweden
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Head of Energy, Utilities & Mining at PwC Sweden
Vindkraft, Kärnkraft, Bio, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Gas, Fiber
Fil kand/fil mag, Civilekonom
Affärsområdeschef, Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult