Anna Nordling

Ändra ditt omslagsfoto
Nordling
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Head of Energy, Utilities & Mining at PwC Sweden
Vindkraft, Kärnkraft, Bio, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Gas, Fiber
Fil kand/fil mag, Civilekonom
Affärsområdeschef, Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult