Viktoria Raft

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

PR-konsult Diplomat Communications

Utbildad journalist och statsvetare med mångårig erfarenhet som energireporter på Montel och nyhetsbyrån Direkt. Arbetat med press, PR och public affairs på Vattenfall och Fortum/Stockholm Exergi. Ofta anlitad moderator och föredragshållare.

Sol, Vindkraft, Kärnkraft, Bio, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Energieffektivisering, Laddinfrastruktur
Fil kand/fil mag, Marknad- och kommunikation, Styrelseutbildning
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete