Sara Jonsson

Ändra ditt omslagsfoto
Sara_jonsson
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Enhetschef Svenska Kraftnät

Under min tid som driftanalytiker då jag utförde beräkningar på det svenska stamnätet samt arbetare som vakthavande ingenjör i Svenska kraftnäts kontrollrum fick jag en unik chans att lära mig väldigt mycket om det svenska kraftsystemet. Det gav mig erfarenheter och kunskap som jag sedan tog med mig till projektverksamheten på Svenska Kraftnät där jag nu leder en grupp teknikspecialister inom bygg och mark, ställverksteknik samt HVDC.

Nät, Elhandel, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser