Miriam Mesquine

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Sektionschef Transmission & Distribution
Nät
Affärsområdeschef, Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete