Lina Håkansdotter Palm

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag drivs av att identifiera utmaningar och möjligheter i omvärldens skeenden. Med relationsbygge som bas i kombination med sakliga argument skapar jag trovärdighet och får gehör.
Status för denna avändare är Godkänd
Denna användare har inte skapat några inlägg.