Lina Håkansdotter Palm

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag drivs av att identifiera utmaningar och möjligheter i omvärldens skeenden. Med relationsbygge som bas i kombination med sakliga argument skapar jag trovärdighet och får gehör.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Senior Political Advisor

Mina framträdande egenskaper
- Ambitiös och drivande ”doer”
- Kreativ och lösningsorienterad
- Relationsskapande påverkare
- Engagerad och talför

Andra har sagt om mig
- Du ser till att få saker gjorda
- Din positiva energi smittar av sig
- Jag uppskattar ditt strukturerade arbetssätt
- Du levererar alltid i kvalitet och tid

Kärnkraft, Vattenkraft, Elhandel, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete