Lina Enskog Broman

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Ansvarig Produktion fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige

April 2016-idag Energiföretagen Sverige: Ansvarig Produktion Fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla

Dec 2014-april 2016 Svensk Fjärrvärme: Ansvarig Teknikutveckling

Mars 2012-dec 2014 Fortum Värme (Stockholm Exergi): Affärsutvecklare följt av Gruppchef Projektkontoret med personalansvar för 13 projektledare följt av Anläggningschef Nät med personalansvar för 7 medarbetare

2003-2012 RSMoCO (Ragn-Sells Miljökonsult): Konsult/Projektledare inom energiteknik med fokus på upphandling av nya kraftvärmeanläggningar, följt av tf avdelningschef för Energi- och processteknik med personalansvar för 13 konsulter

2000-2001 BioRegional Development Group i London, UK: Research assistant

1998-2000 Stockholm Vatten; utredare/projektledare

1993-1998 Civilingenjörsutbildning Kemiteknik på KTH

Bio, Värme, Energilagring
Civilingenjör
Affärsområdeschef, Arbetsledande
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete