Linda Burenius

Ändra ditt omslagsfoto
LBM
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Head of Public Affairs, Peas Industries & OX2, Styrelseordförande Svensk Vindenergi & 100% förnybart, Styrelseledamot Almi Invest Green Tech, ledamot Energimarknadsinspektionens insynsråd
Sol, Vindkraft, Bio, Elhandel, Gas, Energieffektivisering, Energilagring
Civilekonom, Marknad- och kommunikation, Styrelseutbildning
VD, Arbetsledande
Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete