Linda Burenius Magnusson

Ändra ditt omslagsfoto
LBM
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Head of Public Affairs, OX2, Chairman of the board Svensk Vindenergi, Chairman of the board 100% Förnybart, Board Member Almi Invest Green Tech, member of the Swedish Energy Markets Inspectorate’s advisory council
Sol, Vindkraft, Bio, Elhandel, Gas, Energilagring
Civilekonom, Marknad- och kommunikation, Styrelseutbildning
VD, Arbetsledande
Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete