Kersti Karltorp

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Forskare och projektledare på Rise och Jönköpings Internationella Handelshögskola

Jag drivs av att jobba med omställningen till ett mer hållbart samhälle och ett förnybart energisystem. Jag jobbar som forskare, projekt- och processledare inom omställning, innovationssystem, förnybar energi och policy. Inom energiområdet har jag jobbat med att analysera havsbaserad vindkraft, solceller, mikronät och elektrifiering av processindustrin utifrån ett systemperspektiv. Jag är driven, får saker att hända och motiveras av att jobba med utmaningar och tillsammans med andra.

Jag är civilingenjör inom industriell ekonomi och har disputerat inom innovationsystem och förnybar energi.

Sol, Vindkraft, Nät
Civilingenjör
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete