Alexandra Kopacz

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

t.f. Gruppchef Kraftledningsteknik Sweco Energuide

Uppdragsledare / projektör stam- och regionnätsledningar

Nät
Civilingenjör
Arbetsledande
Nätverka