Annika Kleine

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jurist med mer än 13 års erfarenhet från energibranschen i såväl Sverige som Tyskland, nu på Setterwalls advokatbyrå. Bred kompetens rörande flertalet rättsområden och energislag.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Senior associate på Setterwalls.

Tidigare verksam som bolagsjurist inom en större energikoncern. Annika har arbetat med flertalet verksamheter och energifrågor, däribland allehanda frågor kopplade till trading med energi, försäljning av olika energislag såväl B2B som B2C, konkurrensrättsliga frågor vid försäljning av t.ex. fjärrvärme, revidering av branschens allmänna avtalsvillkor för nät (genom Energiföretagens arbetsgrupp) m.m.

Idag verksam som senior associate vid Setterwalls advokatbyrå, där Annika bistår klienter avseende bl.a. energirelaterade frågor, där en gedigen erfarenhet från energibranschen ger möjlighet till initierad rådgivning.

Vindkraft, Kärnkraft, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Gas
Jurist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete