Annika Kleine

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jurist med mer än 14 års erfarenhet från energibranschen i såväl Sverige som Tyskland, nu General Counsel på Baltic Cable AB.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

General Counsel, Baltic Cable AB

Tidigare verksam som bolagsjurist inom en större energikoncern. Annika har arbetat med flertalet verksamheter och energifrågor, däribland allehanda frågor kopplade till trading med energi, försäljning av olika energislag såväl B2B som B2C, konkurrensrättsliga frågor vid försäljning av t.ex. fjärrvärme, revidering av branschens allmänna avtalsvillkor för nät (genom Energiföretagens arbetsgrupp) m.m. Annika har även arbetat som senior associate vid Setterwalls advokatbyrå, där Annika bistod klienter avseende bl.a. energirelaterade frågor.

Idag verksam som General Counsel på Baltic Cable AB som äger och driver Baltic Cable, vilken är en havskabel för högspänd likström som länkar ihop kraftnäten i Sverige och Tyskland.

Vindkraft, Kärnkraft, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Gas
Jurist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete