Anna Wolf

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Sakkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Sakkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle

Bred erfarenhet inom energisystem och hållbarhet, med fokus på förnybar energi och integration i elsystemet. PhD i energisystem, bakgrund både från branschen och ifrån ideell sektor.

Sol, Vindkraft, Bio, Nät, Energieffektivisering, Energilagring, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser