Malin Strand

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Fossilfritt Sverige (regeringsinitiativ, SOU)

Ansvarig för de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som Fossilfritt Sverige tar fram tillsammans med olika branscher, t.ex. sjöfarten, flygbranschen, byggbranschen mfl.

Sol, Vindkraft, Nät, Gas, Energilagring, Laddinfrastruktur
Civilingenjör
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete