Årets Kraftkvinna

Jenny Larsson är Årets kraftkvinna 2016!

Det blev Jenny Larsson, chef för Vattenfall värmeverksamhet, som tog hem priset för Årets kraftkvinna 2016. Stort grattis till denna fantastiska förebild för ökad mångfald i energisektorn! Juryns motivering lyder:

”1998 klev denna kraftkvinna in i energibranschen som trainee och har sedan dess tagit sig an många olika utmaningar inom såväl elnät som fjärrvärme, serviceverksamhet, marknadsföring och övergripande ledarroller. Hon har gång på gång uppnått fantastiska resultat i tunga, operativa, positioner, fattat modiga beslut och varit en inspirationskälla för många. Med ett engagerande och värderingsdrivet ledarskap har hon även bidragit till ökad mångfald inom branschen och agerat såväl förebild som normbrytare för förbättrad jämställdhet inom energisektorn. Under tiden som VD för Gotlands Energi erhöll bolaget Regnbågsmärkningen 2014 – ett lysande exempel på Jennys resultatdrivna mångfaldsarbete. Med mod, värme och kraft ansvarar hon idag som chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet för att bygga ett nytt värmeverk med förnybara bränslen som kommer att hjälpa regionen uppnå sina högt satta miljömål. Denna kraftkvinna har på ett målmedvetet sätt drivit jämställdhets- och mångfaldsfrågor i sina verksamheter, satt tydliga mål för att få in fler kvinnor på ledande positioner och har som mentor med stor generositet delat med sig av sina erfarenheter.”

jenny-larsson

Foto: Philip Håkansson

2 3 4 5 6 7

Årets Kraftkvinna sponsras av

kk2016_sponsorer

 

 

Om Årets Kraftkvinna

I energibranschen finns många kunniga och driftiga kvinnor, men de syns inte lika ofta som sina manliga kollegor. Dessutom finns utrymme för fler och då behövs goda förebilder! För att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energisektorn, samt locka fler till branschen, instiftar vi priset Årets Kraftkvinna. Priset tilldelas en kvinna som på ett kraftfullt sätt:

– arbetar inom energibranschen eller närliggande bransch/organisation

– har synliggjort kvinnor i/utanför den egna organisationen

– har visat mod, tagit ansvar för och drivit på för en stor förändring när det gäller jämställdhet i sitt företag/sin organisation

– har tagit betydande kliv för sin egen/andras karriärutveckling