Yvonne Ruwaida

Ändra ditt omslagsfoto
YRUW
Ändra ditt omslagsfoto
Kraftsystemingenjör med erfarenhet av ledarskap, förhandlingar och politik som idag jobbar med anläggningsstrategi och strategiska kapacitetsfrågor på Vattenfall Eldistribution
Status för denna avändare är Godkänd
Denna användare har inte gjort några kommentarer.