Yvonne Ruwaida

Ändra ditt omslagsfoto
YRUW
Ändra ditt omslagsfoto
Kraftsystemingenjör med erfarenhet av ledarskap, förhandlingar och politik som idag jobbar med anläggningsstrategi och strategiska kapacitetsfrågor på Vattenfall Eldistribution
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Affärsstrateg Vattenfall Eldistribution AB

As a part of the Long term Asset Development team working with change management at Vattenfall Distribution Sweden
- Leading the work with Asset Strategy Development
- Leading the strategic programme for capacity solutions

Former statesecretary for climate issues

Sol, Vindkraft, Bio, Vattenkraft, Nät, Elhandel, Gas, Energieffektivisering, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Högskoleingenjör, Styrelseutbildning
Arbetsledande, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete