Ulla Sandborgh

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Generaldirektör Svenska Kraftnät
Civilingenjör
Affärsområdeschef, Leder andra chefer
Nätverka, Styrelsearbete