Therese Fernlund

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Junior Professional Officer World Bank Group

Svenska Kraftnät 2012-2017
Civilingenjör i System i teknik och samhälle
Kandidatexamen i företagsekonomi

Nät
Civilingenjör
Nätverka