Maria Brolin

Ändra ditt omslagsfoto
Sveavind
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Co Founder, Head of Projects - Svea Vind Offshore

Miljöjurist, projektledare för vindkraftsprojekt onshore och offshore, undervisat i miljörätt på Stockholms Universitet, erfarenhet som förtroendevald i KS mm, ordförande i styrelse, lärare, arbetat på advokatbyrå med miljöprövning mm, länsassessor

Vindkraft, Gas, Energilagring
Jurist
Affärsområdeschef
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete