Sandra Grauers-Nilsson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Vice President Onshore Wind, Vattenfall
Sol, Vindkraft, Vattenkraft, Nät, Elhandel, Energilagring, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
VD, Affärsområdeschef