Pamela Lundin

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

COO ENERCON GmbH Sweden
Vindkraft
Fil kand/fil mag, Marknad- och kommunikation, Styrelseutbildning
VD, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete