Nicola Steinle

Ändra ditt omslagsfoto
Nist
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Inköpschef

Projektledare Svenska kraftnät
Inköpschef hos Eltel Networks TE AB (International)
Projektledare Eltel Networks TE AB
Product- & Purchase Coordinator Gycom Nordic AB
Inköpsassistent Coromatic AB

Nät
Civilekonom
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Styrelsearbete