Mimmi Alladin

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Affärsutvecklingschef
Energilagring
Civilingenjör
Arbetsledande
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete