Mia Bodin

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Co-founding partner och analyschef på Bodecker Partners AB

Sedan 2016 partner och ansvarig för analystjänster på Bodecker Partners. Stor expertis inom elmarknad, elcertifikat och utsläppsrätter efter många år som analytiker på E.ON i Sverige och Tyskland samt på Modity Energy Trading. Invald i Svensk Vindenergis styrelse 2018.

Sol, Vindkraft, Elhandel, Kraftsystemanalys
Civilekonom
Affärsområdeschef, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete