Matilda Afzelius

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
VD Nordisk Vindkraft Styrelseledamot i Svensk Vindenergi
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Projektchef Stena Renewable AB
Advokat Wistrand Advokatbyrå

Jurist med fokus på ledarskap och förnybart