Maria Pohjonen

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Kommunikationsansvarig och konsult på Solkompaniet
Sol, Gas
Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult