Marianne Sernevi

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD Skånska Energi
Sol, Vattenkraft, Nät, Elhandel, Energieffektivisering, Energilagring
Civilingenjör
VD
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser