Maria Sunér Fleming

Ändra ditt omslagsfoto
Mariakarlotta
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
Sol, Vindkraft, Kärnkraft, Bio, Vattenkraft, Värme, Nät, Elhandel, Gas, Energieffektivisering, Energilagring, Laddinfrastruktur, Kraftsystemanalys
Civilingenjör
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete