Lowina Lundström

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

SVP, Customers
Marknad- och kommunikation
Affärsområdeschef, Leder andra chefer
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete