Louise Melin

Ändra ditt omslagsfoto
Louisemelin
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Portföljförvaltare av förnybar el
Sol, Vindkraft, Bio, Vattenkraft, Elhandel
Civilekonom
Specialist