Lotta Sätterlund

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Vice President HR Uniper Sweden
Kärnkraft
Leder andra chefer
Nätverka