Lisa Hjelm

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Regionchef, Energiföretagen Sverige
Fil kand/fil mag, Marknad- och kommunikation
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser