Klara Klingborg

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Projektledare på Svenska kraftnät
Vindkraft, Värme, Nät, Elhandel, Energieffektivisering
Civilingenjör
Arbetsledande
Nätverka