Renée Josefsson

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

VD Stockholm Gas

VD, Nordisk Marknadskommunikationschef, Varumärkesansvarig, Strategisk Projektledare, Styrelseledamot, vice styrelseordförande

Elhandel, Gas
Civilekonom, Marknad- och kommunikation, Styrelseutbildning
VD, Specialist
Nätverka