Johanna Johansson

Ändra ditt omslagsfoto
Johna
Ändra ditt omslagsfoto
With passion for value based CHANGE, I increase the odds for successful sustainable outcome
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Ansvarig för Operational Excellence, Management konsult

Jag är en passionerad förändringsledare och affärschef med lång erfarenhet av strategiskt arbete i och med företagsledningar, främst i större koncerner. Min internationella erfarenhet spänner över flera branscher som tex IT, Bank & Insurance, Construction och mer. Som chef för koncerngemensamt projektkontor har jag byggt upp såväl organisation, kompetens och arbetssätt för att hantera strategiskt genomförande. Jag brinner verkligen för förändring och förbättring av den operativa förmågan, "Close the Execution Gap". Där struktur, ordning och reda, motivation, samarbete, kunskapsåterföring och förenkling råder i en mix för att leverera maximalt värde (EBITA/EBITDA). Tex genom management system, digitalisering, organisatoriska omvandlingar och gemensamt arbetssätt.

Fil kand/fil mag
Affärsområdeschef, Leder andra chefer, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Konsult, Styrelsearbete