Hulda Pettersson

Ändra ditt omslagsfoto
hulda
Ändra ditt omslagsfoto
Tillstånd vindkraft & kraftledningar
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Gruppchef tillstånd Sweco Energy

Tillstånd kraftledningar och vindkraft på Sweco sedan 2007. Dessförinnan biträdande distriktschef på Skogsstyrelsen.
Fil mag biologi och fil mag naturresurshantering

Vindkraft, Nät
Fil kand/fil mag
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Konsult, Styrelsearbete