Helena Olssén

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Strategisk innovations- och utvecklingsledare på Mälarenergi Elnät

Projektledare, kommunikationsstrateg, el- och samhällsanalytiker på Energiföretagen Sverige
• Projektledare för kundnära kommunikationsprojekt (Ladda Sverige) med syfte att stärka branschens förtroende.
• Projektledare för energibranschens visionsarbete
• Samordningsansvarig för branschens och föreningens arbete med Energikommissionen

Regionchef på Svensk Energi
•Chef för Svensk Energis kontor i Västerås. Ansvar för kommunikationen med ett hundratal energiföretag, samt med lokala politiker och media i regionens tio län.

Sol, Vindkraft, Nät, Laddinfrastruktur
Civilingenjör, Marknad- och kommunikation
Arbetsledande, Specialist
Nätverka, Moderera/tala vid konferenser, Styrelsearbete