Hanna Tornevall

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag är nybliven VD på CIT Industriell Energi, ett dotterbolag till Chalmers Industriteknik!
Status för denna avändare är Godkänd
Denna användare har inte gjort några kommentarer.